Jak jest z karnetami. Można korzystać w każdym zdroficie czy tylko w jednym?